Process Integration Leader

Employment Type:Permanent
Job Location:Hungary
English Description:

A Leader Process Integration az Operations Managernek riportál


A munkakör célja

Felel a Folyamat Integrációs csoport tevékenységéért. Fő felelősségi köre magában foglalja: a csoport számára tervezett tevékenység szervezését, a vállalt határidők betartását, valamint az összes laboratóriumi felszerelés megfelelő működésének biztosítását, készletgazdálkodást, a munkatársak képzettsége megfeleljenek az üzleti céloknak, a Standard Operating Procedures (SOP's) fejlesztését és felülvizsgálatát, és biztosítja a folyamatok és termékek előírásoknak való megfelelőségét. Laboratóriumi és technikai szakértelemmel támogatja a munkatársakat.

Főbb felelősségek

• Felügyeli a munkatársakat, beleértve, de nem kizárólagosan: a folyamatokat, költségeket, eljárásokat, biztonságot, működési terveket, és dolgozói eredményességet:
- Koordinálja és szükség esetén részt vesz a termék- és technológia transzferben a minőségbiztosítással, termeléssel, illetve más szervezeti egységekkel együttműködve.
- Közreműködik a folyamat- és termék transzferrel kapcsolatos irányelvek, ütemezés és dokumentációk kialakításában és kezelésében, a munkatársak oktatását is beleértve.
- Biztosítja, hogy az áthozott folyamatok alkalmasak legyenek olyan termékek gyártására, melyek megfelelnek az előírásoknak és szabványoknak megfelelö igazolások és jóváhagyások által.
- Koordinálja és részt vesz a vizsgálatokban, megoldásokat biztosít termelési és a minőségbiztosítási problémákra a transzferrel és a termékekkel kapcsolatban.

• Felelős a transzfer és kivizsgálási tervekben meghatározott határidők betartásáért és megfelelő dokumentálásáért. Biztosítja a csoport prioritás szerinti munkabeosztását, és a hatékony kommunikációt a termelési részlegekkel.

• Biztosítja a munkaeszközök tisztítását, felülvizsgálatát, karbantartást, kalibrációját, valamint a helyes használatát, az ezen folyamatokhoz kapcsolódó naplók és nyilvántartások vezetéséért Biztosítja az eszközök hibajavítását. Koordinálja a tevékenységhez szükséges eszközök és berendezések beszerzését.

• Biztosítja az eszközök leghatékonyabb felhasználását. Felelős ezek felhasználásáról adatot szolgáltatni az üzem költségvetéséhez és gazdálkodásához.

• Amennyiben szükséges, fejleszti és felülvizsgálja a Standard Operating Procedures (SOP's) eljárásokat, és a területhez tartozó más dokumentumokat. Támogatja a termelési egységeket a maguk területén elvégzendő dokumentum fejlesztés végrehajtásában

• Emberi Erőforrás Menedzsment feladatokat teljesít, beleértve, de nem kizárólagosan.
- Végrehajt alkalmazással, munkabeosztásokkal, felmondásokkal, áthelyezésekkel, kinevezésekkel, munkavállalói kapcsolatokkal, teljesitrnény-menedzsmenttel, fizetéssel, és munkavállalói motivációval kapcsolatos feladatokat.
- Felelősséggel tartozik a munkavállalók oktatásáért es fejlődéséért, beleértve a technikai és nem technikai képességek fejlesztését is.

• Gondoskodik az összes EH&S előírás, programok és folyamatok végrehajtásáról az oktatások és tréningek alkalmával. Megbeszélésekkor megvitatja és dokumentálja a vonatkozó EHS témákat.

• Aktívan segíti a gyár Folyamatos Fejlesztés (Cl) programjának kialakítását:
- Lean Daily Management System
- Fejlesztési javaslatokat tesz a termelési folyamatok költség- és a ciklusidő csökkentésére, a minőség javítására és a termelékenység növelésére.
- Részt vesz a gyár Folyamatos Fejlesztés (Cl) Executive Steering bizottságában
- Kezdeményezi, illetve a saját részlegén belül koordinálja az eszközök kvalifikálását
- Felelős a saját és részlege munkatársainak tevékenységével kapcsolatos dokumentálásért az SAP és egyéb elektronikus rendszerekben

• Szükség esetén más kapcsolódó feladatok és megbízások ellátása.

Szükséges képességek:

• Beható tudományos és technikai ismeretekkel rendelkezik a fehérje biokémiával kapcsolatban.

• Tapasztalata van (akadémiai vagy ipari) a termelés következö lépései során felmerülö problémák megoldása terén:
- In vitro emlős sejtekből származó sejttenyésztés
- Affinitás kromatográfia fehérjék tisztitására
- Biokémiai módszerek fehérjék floureszcens festékek és fehérjék általi konjugációja
- Immunokémiai és immunoassay módszerek

• Általános laboratóriumi eszközök és vonatkozó számitógépes szoftverek használatában való jártasság.

• Felhasználói szintű szoftverismeret MS Windows környezetben, mint például MS Office

• Hatékony analitikus gondolkodás, problémamegoldó készség, interperszonális kapcsolatok, irásbeli és szóbeli kommunikáció, tervezés/szervezés. Bizonyított szabály- és eljárás követési képességgel rendelkezik.

• Bizonyítottan képes mások oktatására.
• ISO és OSHA követelmények ismerete előny
• Kétnyelvű (angol és magyar)
• Részvételi hajlandöság a részleg és a gyár beüzemeléséhez szükséges technikai és üzleti tevékenységekről az USA-ban tartandó tréningen.
• Bsc diploma kapcsolódó tudományterületről (mint például Sejtbiológia, Kémia, Biokémia, Biológia, Mikrobiológia, vagy Biomérnöki), és gyógyszeripari/ orvostechnológiai/ biotechnológiai iparban szerzett legalább hat év tapasztalat, beleértve három év vezetői tapasztalatot felügyeleti szerepben, vagy ezekkel egyenértékű releváns tanulmány és tapasztalat.


English:

Mission and purpose of job:

Is responsible for supervising the activity of Process Integration Team. Main responsibilities include: organize the activity of the team, keep defined deadlines, responsible for proper operation of all laboratory equipment, availability of supplies and training of staff to meet business objectives development and revision of Standard Operating Procedures (SOP's) and assuring that processes and products conform to specifications. Provides hands-on support and technical expertise to staff.

Main responsibilities

Provides supervision to associates including and not limited to: processes, costs, methods, safety, operating plans, and employee results:
- Coordinates and if needed  participates  in product-and process transfer in cooperation
with Quality Assurance, Manufacturing or other related functions
- Contributes to guidelines, schedules  and  documentation of  process
and product transfers including training of associates
- Works to ensure transferred processes are capable of producing products that meet
approved specifications and standards through adequate verification and validation practices
- Coordinates and participates in  investigation  and provides resolutt0n to production and quality control issues for transfers and stable products

Accountable for ensuring adherence to transfer and investigation plans and detailed documentation. Ensures the prioritization of group workload and communication with other operational departments are done efficiently

Ensures that cleaning, inspection, maintenance, and calibration and proper usage of equipment take place according to schedule.  

Maintains related logs and records. Supports equipment troubleshooting activities. Coordinates the purchase of equipment and supplies used in the activity of the team.

Ensures adequate resources are provided and are utilized in the most effective manner. Responsible for providing data for the department budget and management of its execution.

Develops and revises Standard Operating Procedures (SOP's) and other related documents as needed. Supports operational departments in the development of their documentation.

Carries out Human Resources Management responsibilities including but not limited to:
- Executes assigned responsibilities related to hiring, job assignment, termination, transfer, promotions, employee relations, performance management, salary actions and employee motivation
- Exercises responsibility for Employee Training and Development, including train and/or
coach associates on technical and nontechnical skills

Ensures all EH&S policies, programs and procedures are implemented and followed through education and training. Discusses and documents pertinent EH&S topics at staff meetings.

Actively helps establish plant Continuous Improvement (Cl) program:

- Lean Daily Management System
- Recommends improvements to  production  system to reduce cost and cycle time, improve quality, and increase production capability
- Will participate in as a member of plant Cl Executive Steering committee

- Initializes and within the department coordinates qualification of equipment.

- Responsible for documentation of activity in SAP and other electronic systems.

Performs other related duties and assignments as required.

Required skills:

Has  thorough  knowledge of the science and technical aspects of protein biochemistry

A combination of working experience (academic or industry) drawn from the following with ability to troubleshoot steps of manufacturing operation  oe  or more of the following:
- In vitro cell culture of mammalian cells
- Affinity chromatography for the purification of proteins
- Biochemistry methods for the conjugation of proteins to fluorescent dyes and proteins
- Immunochemical and immunoassay

Proficiency in the use of all-common laboratory instrumentation and applicable computer software

Working knowledge  on  MS Windows environment software such as MS Office

Effective skills  on  analytical thinking, problem-solving, interpersonal relationship, written and oral communication, and planning/organization. Demonstrated ability to follow established policies and procedures.

Demonstrated ability to train others
Knowledge of ISO and OSHA requirements is preferred.
Fully Bilingual (English and Hungarian)

Willing to travel to  US  for training on technical and business procedures applicable to department and plant start-up and future technical transfers

Requires a Bachelor Degree in related scientific discipline (such as Cell Biology, Chemistry, Biochemistry, Biology, Microbiology, or Engineering) and  minimum  of 6 years of experience in a pharmaceutical/medical device/biotechnology industry including 3 years of experience in a supervisory role or equivalent combination of related education and experience.